Utvecklingscoach för företag.

Är företags coaching den effektivaste "form" för största möjliga utdelning med minsta möjliga insats? Tveklöst ja, säger de som haft professionell företags coach som stöd för sina utmaningar. Resultaten över en 20-årsperiod överträffar alla tänkbara förväntningar. Personligt driv och egen insikt avgör hur motiverad du som chef och dina medarbetare kommer vara. Det är idag allt fler ledande chefer som menar att de flesta utbildningssatsningar bara skrapat på ytan av isberget, när det gäller ledarskaps behov och skolning av medarbetare i en allt komplexare omvärld.Amerikanerna är föregångare när det gäller företags coaching. Från 80-talet har det växt sig allt starkare utifrån att det tydligt går att visa upp fantastiska resultat för företag, organisationer och människor som nyttjat företags coaching som stöd för sina utmaningar. Undersökningar från USA visar att Return Of Investment ligger i snitt från sex gånger pengarna och uppåt genom att nyttja företags coaching i verksamheten. I dag kan vi se tydligt trendbrott och en mognad på marknaden där fler och fler är sugna på utmaningarnas natur att lyckas fullständig

Coaching - Ytterst effektivt.

Att nyttja coaching är effektivt, hållbart  och givande. Från bakgrunden  implementeras helt nya utgångspunkter. Coachen är ingen rådgivare. Coach är "profitenforceleader" 

En coach leder samtal med i huvudsak tre verktyg. Frågor, påståenden och erbjudanden som ger sammanhanget nytt. Samtalen öppnar upp för nytt i bakgrunden, ny framtid som riktar energi framåt och stänger historien bakåt. 


Vår verktygslåda ger vinstgivande resultat i ett bolag.

  • Ägare-ledare-medarbetare.
  • Tid-energi-kapital.
  • Må bra effekter på alla nivåer.


 

Vi är våra ord varken mer eller mindre.

Vi ordar oss fram. Är vi oklara över orden och vad de resulterar i så inträffar oönskat resultat. Vi skapar och formulerar med våra meningar. Ord har samma natur - och egenskap långt bortom vad vi har klart för oss. Det snabbaste sättet att få ordning på resultaten är att rikta upp vårt språkande. Avgörande är att klara ut vad orden förorsakar. Ord är själv genererande i en mening, det blir som vi säger?
© 2018 Martin Fager. Skeppsbron 2, 111 30 Stockholm
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång