Personlig utveckling.

Vad är personlig utveckling? Du känner säkert till att personlig utveckling handlar om att bli den bästa versionen av sig själv. Att fokusera på personliga utveckling är ett av de bästa val en människa kan göra, men också en av de mest utmanande. Det är en resa som för oss människor pågår vare sig vi vill eller inte. Vi utvecklas oavsett vad vi anser om det. Evolutionen driver oss omedvetet i en riktning av fortlevande. Den stora skillnaden som jag menar är när vi aktivt målinriktat tar tag i mitt eget och driver vår utveckling avsiktligt. Då är det möjligt att nå vår fulla potential. Att vara klar över eller medveten är enorm skillnad.

  • Ibland måste man göra saker man inte vågar, annars är man ingen människa 
  •                            utan bara en liten lort  citat / Astrid Lindgren

Grunden för oss alla är att må bra, när livet är grått och trist tenderar bekymmer att visa sig. Att ta tag i sina bekymmer är en enorm frihet, när du sätter igång leder det till att du växer och uppnår personlig utveckling. Att låta bekymren vara och växa är för hälsan rent farligt. Vilka är dina bekymmer? Vad är din potential?

Vilka beteenden och drivkrafter i kombination har du?

Nyckeln till personlig utvecklingen är insikt om sina egna och andras beteenden. IPU:s analysverktyg hjälper oss att förstå våra beteenden och drivkrafter och hur de kan användas och utvecklas på bästa sätt. De hjälper oss att fungera tillsammans i grupp och förstå hur vi kan kommunicera bättre. 

 

Vi säkerställer vem du är?

Vi erbjuder IPU analyser för dig och dina medarbetare.

                                           Vi erbjuder 3 steg i personlig utveckling 

Vem är jag?

                   Workshop 1.

En workshop är ett möte med uppgift att ta fram el lyfta upp delar ur frågeställningen som jag leder dig genom.

Vi dyker ner på djupet och dammar av och förtydligar vem du är. Många har en förmåga att trycka bort eller helt enkelt vågar inte stå för den jag är. Vi har en förmåga att tappa bort vem jag faktiskt är och vad jag står för.

Efter dom här timmarna kommer du att klart o tydligt se och uppfatta vem du är. Du kommer vara grundad och mogen för nästa steg. 

Att vara i spel !                  

                    Workshop 2.

En workshop är ett möte där din uppgift är att ta fram el lyfta upp delar ur frågeställningen som jag leder dig genom.

Att vara ur spel visar sig i alla sorters resultat. Att vara ur spel kan kosta dig/företaget/laget enormt när det gäller tid, kraft och pengar.

Jag har lång erfarenhet och kunskap att med samtal få dig i spel. När du är i spel kommer ditt energiflöde att öka och du ser livet mer i färg än tidigare.

Vad ska jag lyckas med? 

                     Workshop 3.

En workshop är ett möte där din uppgift är att ta fram el lyfta upp delar ur frågeställningen som jag leder dig genom.

87 % av befolkningen saknar ett högre syfte eller mening med sin tillvaro. Vi är inte skolade i att sätta ut milstolpar i livet och många av oss får en ganska tråkig och innehållslös resa genom livet.

Vi samtalar fram vad som just du vill utveckla och växa som människa. Dessa samtal är kraftfull och utlöser ofta en riktning som ger ett sorts mänskligt flow.© 2018 Martin Fager. Skeppsbron 2, 111 30 Stockholm
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång